Head tavad

FORUS Spordikeskus Nõmme head tavad

 • Väljakutele on lubatud minna ainult spetsiaalsetes tennise jalanõudes (välisväljakutele välis- ja siseväljakutele sisejalanõudes). Keskuse töötajatel on õigus seda reeglit eiravaid tennisesõpru platsile mitte lubada.
 • Väljakuid saab broneerida vaid sihtotstarbeliseks kasutuseks.
 • Enne väljakule minemist palun registreeri klienditeenindaja juures oma mängule saabumine. Kui väljaku eest on tasumata, siis arvelda kohapeal enne platsile minemist (ei kehti lepingulistele klientidele).
 • Lugupidamisest järgmiste mängijate vastu palun lõpetage oma treening õigeaegselt. Palun ärge minge väljakule oma mänguajast varem.
 • Väljakutel käitutakse viisakalt, arvestades teiste mängijate ja väljakutel viibida võivate lastega. Reketit loopides, ebatsensuurseid sõnu kasutades on keskuse töötajatel õigus mängusõbrale hoiatus teha. Hoiatuse eiramise eest küsib keskus valuraha 50€.
 • Palja ülakehaga mängimine on keelatud!
 • Väljakukatte rikkumise korral tuleb keskusele tasuda 100€.
 • Siseruumide inventari rikkumise korral tuleb tekitatud kahju hüvitada vastavalt kahju suurusele. Klient, kes lõhub või rikub keskuse inventari (kaasa arvatud laenureketid), on kohustatud tema poolt tekitatud kahju hüvitama täies ulatuses.
 • Väljakutele ei ole lubatud kaasa võtta lemmikloomi.
 • Laste treeningugruppide juhendajad vastutavad, et nende õpilased teaks maja häid tavasid ja järgiks neid nii väljakutel kui muudes keskuse ruumides.
 • Riietusruumides asuvad kapid on kasutamiseks ainult treeningu ajal. Keskusest lahkudes veenduge, et olete isiklikud asjad kaasa võtnud ning tagastage kapi võti.
 • Keskuse duširuumides ei ole lubatud raseerimine, habeme ajamine ja juuste värvimine. Saunas õlide, mee, soolade jm kehahooldusvahendite kasutamine on keelatud.
 • Turvalisuse tagamiseks on keskuse üldkasutatavates ruumides (välja arvatud tualett-, pesemis- ja riietusruumid) ja väljakutel videovalve.
 • Heaks tavaks on, et klient lahkub majast enne sulgemisaega.
 • Keskusel on õigus oma kliente valida.

Mõnusaid treeningu- ja puhkehetki!