Head tavad

Nõmme Tennisekeskuse head tavad

 • Väljakutele on lubatud minna ainult spetsiaalsetes tennise jalanõudes (välisväljakutele välis- ja siseväljakutele sisejalanõudes). Keskuse töötajatel on õigus seda reeglit eiravaid tennisesõpru platsile mitte lubada.
 • Enne väljakule minemist palun registreeri klienditeenindaja juures oma mängule saabumine. Kui väljaku eest on tasumata, siis arvelda kohapeal enne platsile minemist (ei kehti lepingulistele klientidele).
 • Lugupidamisest järgmiste mängijate vastu palun lõpetage oma treening õigeaegselt. Palun ärge minge väljakule oma mänguajast varem.
 • Väljakutel käitutakse viisakalt, arvestades teiste mängijate ja väljakutel viibida võivate lastega. Reketit loopides, ebatsensuurseid sõnu kasutades ja palja ülakehaga mängides on keskuse töötajatel õigus mängusõbrale hoiatus teha. Hoiatuse eiramise eest küsib keskus valuraha 50€.
 • Väljakukatte rikkumise korral tuleb keskusele tasuda 100€.
 • Siseruumide inventari rikkumise korral tuleb tekitatud kahju hüvitada vastavalt kahju suurusele. Klient, kes lõhub või rikub keskuse inventari (kaasa arvatud laenureketid), on kohustatud tema poolt tekitatud kahju hüvitama täies ulatuses.
 • Siseväljakutele ei ole lubatud kaasa võtta sööke ja värvilisi jooke (limonaad, Coca-Cola, Sprite, Fanta jms).
 • Väljakutele ei ole lubatud kaasa võtta lemmikloomi.
 • Laste treeningugruppide juhendajad vastutavad, et nende õpilased teaks maja häid tavasid ja järgiks neid nii väljakutel kui muudes keskuse ruumides.
 • Riietusruumides asuvad kapid on kasutamiseks ainult treeningu ajal. Keskusest lahkudes veenduge, et olete isiklikud asjad kaasa võtnud ning tagastage kapi võti.
 • Keskuse duširuumides ei ole lubatud raseerimine, habeme ajamine ja juuste värvimine. Saunas õlide, mee, soolade jm kehahooldusvahendite kasutamine on keelatud.
 • Turvalisuse tagamiseks on keskuse üldkasutatavates ruumides (välja arvatud tualett-, pesemis- ja riietusruumid) ja väljakutel videovalve.
 • Heaks tavaks on, et klient lahkub majast enne sulgemisaega.
 • Keskusel on õigus oma kliente valida.

Mõnusaid treeningu- ja puhkehetki!