Välisväljakute kodukord eriolukorrast väljumisel

Tondi Tennisekeskuse VÄLISVÄLJAKUTE kasutamise KODUKORD eriolukorrast väljumisel

Kohustuslik tutvuda enne väljakute alale minemist!

 • Haigusnähtudega isikutel ei ole lubatud väljakutel viibida.
 • Kõikjal väljakutel tuleb järgida 2+2 reeglit!
 • Võistluste korraldamine ilma pealtvaatajate ja ilma järelpeota on lubatud kui ei osale üle 60ne mängija ja korraldaja (väljaku broneerija) järgib kõiki terviseameti reegleid.
 • Väljakult lahkumine on kohustuslik 5 min enne broneeringu lõppu.
 • Väljakule sisenemine enne broneeritud mänguaja algust ei ole lubatud.
 • Organiseeritud treeningtegevuse korral võib ühel väljakul olla samaaegselt kuni 7 inimest, sealhulgas treener, abipersonal jt.
 • Organiseeritud treeningu korraldaja (väljaku broneerija) jälgib ja vastutab, et treeningugrupi liikmed ei kogune gruppidesse.
 • Organiseeritud treeningu korraldaja (väljaku broneerija) vastutab, et tema treeningugrupile on tagatud käte desinfitseerimine ning treeningujärgselt kasutatud pinnad (toolid, kohtunikupukk, väravate lingid) on desinfitseeritud.
 • Üksikkülastaja (väljaku broneerija) vastutab, et treeningueelselt oleks käed desinfitseeritud ning treeningujärgselt saaks puhastatud kõik puudutatud pinnad (toolid, uksed, uste lingid).
 • Vältida tuleb kätlemist, kallistamist jmt otseseid kontakte.
 • Treeningute korraldamisel ja eriolukorra meetmete nõuete täitmise osas lasub vastutus korraldajal (väljaku broneerijal). Eriolukorra meetme nõuetekohaselt täitmata jätmisel rakendatakse korrakaitseseaduse §28 lõikes 2 või 3 nimetatud haldussunnivahendeid. Sunniraha suurus on hädaolukorra seaduse §2 47 kohaselt 2000 eurot.
 • Väljakute eest arveldamisel palume eelistada maksekaardiga tasumist.
 • KESKUS, siseväljakud ja riietusruumid koos duši- ja saunavõimalusega on alates 18.05 avatud, ka neis ruumides 2+2 reegli järgimine on kohustuslik.
 • Keskuse töötajatel on õigus kodukorra rikkujad viivitamatult väljakutelt ära saata.

Põrkeseina ala kasutamine on tasuta, kuid:

 • alal võib korraga treenida kuni 4 inimest, järgides 2+2 reeglit
 • ühe külastuse raames võib põrkeseina ala kasutada korraga kuni 1 tund
 • selleks, et kindlustada põrkeseina ala kasutamine, palun registreeri oma mänguaeg telefonil 687 82 92
 • põrkeseina ala kasutamise eelisõigus on Tondi Tennisekeskuse püsiklientidel
 • keskuse töötajatel on õigus põrkeseina alal toimuvasse tegevusse sekkuda.

Kõikidel tennisesõpradel on kohustuslik järgida Terviseameti poolt kehtestatud nõudeid.
KODUKORD ON JÄRGIMISEKS KOHUSTUSLIK!

Mõnusaid treening- ja puhkehetki!