Kodukord

Tondi Tennisekeskuse tenniseväljakute kasutamise KODUKORD alates 18.01.2021
KOHUSTUSLIK tutvuda enne väljakute alale minemist!

 • Haigusnähtudega isikutel ei ole lubatud keskuses viibida.
 • MASKI kandmise kohustus on keskuse kõikides avalikes ruumides, s.h riietusruumid. Maski ei pea kandma duširuumis ja väljakutel.
 • Kõikjal keskuses tuleb järgida 2+2 reeglit!
 • Lubatud on mängida AINULT ÜKSIKMÄNGU st treening saab toimuda maksimaalselt kahe isiku vahel:
  • mängija ja mängija
  • mängija ja treener
  • Nimetatud piirang ei kehti perekondade korral (väljakul võivad koos viibida AINULT pereliikmed ilma treenerita).
 • Vältida tuleb kätlemist, kallistamist ja muid otseseid kontakte.
 • Organiseeritud grupitreeningud nii lastele kui täiskasvanutele ei ole lubatud! Esiliiga, rahvaliiga ning harrastusspordiga tegelevad inimesed ei tohi grupis treenida.
  • Organiseeritud treeningu piirangut ei kohaldata spordialaliidu võistlussüsteemis toimuvale professionaalsele sporditegevusele sh Eesti täiskasvanute ja noorte koondiste liikmetele ja kandidaatidele ja riikliku õppekava järgsele tegevusele.
 • Lõpeta treening 5 minutit enne broneeringu lõppu.
 • Ära sisene väljakule enne broneeritud mänguaja algust!
 • Võistluste korraldamine ei ole lubatud!
 • Mängija vastutab, et treeningu eelselt oleks käed desinfitseeritud ning treeningu järgselt saaks puhastatud kõik puudutatud pinnad (toolid, kohtunikupukk).
 • Väljakute eest arveldamisel palume eelistada maksekaardiga tasumist.
 • Riietusruumides tuleb järgida 25% täituvusnõuet ja kinni pidada hajutamise põhimõtetest. Riietusruume kasuta äärmisel vajadusel vabade kappide olemasolul. Saunade kasutamine ei ole lubatud.
 • Treeningute korraldamise ja meetmete nõuete täitmise eest vastutab treeningu korraldaja (väljaku broneerija). Viiruse leviku tõkestamise meetme nõuete kohaselt täitmata jätmisel rakendatakse korrakaitseseaduse §28 lõikes 2 või 3 nimetatud haldussunnivahendeid. Sunniraha maksimaalne suurus on 9600€, mida võib määrata korduvalt.
 • Kõik isikud, kes ei osale treeningutel, peavad viivitamatult keskusest lahkuma. Sealhulgas ei tohi keskusesse jääda lapsevanemad, kes toovad lapsi trenni.
 • Keskuse töötajatel on õigus kodukorra rikkujad viivitamatult keskusest ja väljakutelt ära saata

Kõikidel keskuse külastajatel on kohustuslik järgida Terviseameti poolt kehtestatud nõudeid.
KODUKORD ON JÄRGIMISEKS KOHUSTUSLIK!

Mõnusaid treening- ja puhkehetki!