Siseväljakute kodukord eriolukorrast väljumisel

Tondi Tennisekeskuse SISEVÄLJAKUTE kasutamise KODUKORD eriolukorrast väljumisel

Kohustuslik tutvuda enne väljakute alale minemist!

 • Haigusnähtudega isikutel ei ole lubatud keskuses viibida.
 • Keskusesse liivaväljaku jalatsitega sisenemine ei ole lubatud. Siseväljakutel välisjalatsites viibimine ei ole lubatud.
 • Kõikjal keskuses tuleb järgida 2+2 reeglit!
 • Võistluste korraldamine ei ole lubatud!
 • Väljakult lahkumine on kohustuslik 5 min enne broneeringu lõppu.
 • Väljakule sisenemine enne broneeritud mänguaja algust ei ole lubatud.
 • Organiseeritud treeningtegevuse korral võib ühel väljakul olla samaaegselt kuni 7 inimest, sealhulgas treener, abipersonal jt.
 • Organiseeritud treeningu korraldaja (väljaku broneerija) jälgib ja vastutab, et treeningugrupi liikmed ei kogune gruppidesse.
 • Organiseeritud treeningu korraldaja (väljaku broneerija) vastutab, et tema treeningugrupile on tagatud käte desinfitseerimine ning treeningu järgselt kasutatud pinnad (toolid, kohtunikupukk, uste lingid) on desinfitseeritud.
 • Üksikkülastaja (väljaku broneerija) vastutab, et treeningu eelselt oleks käed desinfitseeritud ning treeningu järgselt saaks puhastatud kõik puudutatud pinnad (toolid, uksed, uste lingid).
 • Väljakute alale sülitamine ei ole lubatud!
 • Treeningul kasutada isiklikku rätikut higi pühkimiseks.
 • Vältida tuleb kätlemist, kallistamist jmt otseseid kontakte.
 • Treeningute korraldamisel ja eriolukorra meetmete nõuete täitmise osas lasub vastutus korraldajal (väljaku broneerijal). Eriolukorra meetme nõuetekohaselt täitmata jätmisel rakendatakse korrakaitseseaduse §28 lõikes 2 või 3 nimetatud haldussunnivahendeid. Sunniraha suurus on hädaolukorra seaduse §2 47 kohaselt 2000 eurot.
 • Väljakute eest arveldamisel palume eelistada maksekaardiga tasumist.
 • KESKUS ja riietusruumid koos dušši- ja saunavõimalusega on alates 18.05 avatud, ka neis ruumides 2+2 reegli järgimine on kohustuslik.
 • Keskuse töötajatel on õigus kodukorra rikkujad viivitamatult väljakutelt ära saata.

Kõikidel tennisesõpradel on kohustuslik järgida Terviseameti poolt kehtestatud nõudeid.
KODUKORD ON JÄRGIMISEKS KOHUSTUSLIK!

Mõnusaid treening- ja puhkehetki!