USTA kodukord

USTA kodukord – mängija ja lapsevanema meelespea

SA US Tenniseakadeemia (USTA) on erahuvikool, mis pakub lastele ja noortele täiendavat tennisealast huviharidust ja võimalusi sportlikeks treeninguteks vastavalt väljatöötatud õppekavale.

USTA põhikirjas on välja toodud olulisemad eesmärgid, õppe-ja kasvatuskorraldus, vastuvõtmise, lõpetamise ja välja arvamise kord, Õpilaste õigused ja kohustused, õppemaksu kehtestamise ja vabastamise kord, struktuur ning muu asjaajamine. USTA põhikiri on leitav siin.

Lisaks tuleb meeles pidada järgmiseid USTA kodukorra punkte:

  • Õppe- ja treeningtöös osalemine toimub vastavalt tunniplaanile. Väljakule minek enne treeningaja algust on keelatud või reguleeritud treeneri poolt. Õiget treeningaega reguleerib väljakutele paigaldatud kell.
  • Iga õpilane kasutab treeningutel enda varustust (tossud, reket).
  • Lisaks toimub heaperemehelik USTA inventari, varustuse ja vara kasutus (proovireketid, pallid jms).*
  • Väljakule on lubatud minna ainult spetsiaalsetes mittemääriva tallaga sisejalanõudes (siseväljakud) või mittekahjustava tallaga välisjalanõudes (välisväljakud). Treeneril on õigus reegleid eirates väljakule mitte lubada.*
  • Õppe- ja treeningtöös tuleb järgida sportliku režiimi ja ausa mängu põhimõtteid, hoiduda spordieetikaga vastuolus olevast käitumisest ja tegevusest, kaasa arvatud sellest, mis võib kahjustada treenitust, tervist ja kehalist võimekust (sh doping, lõhkumine, ebatsensuurne sõnakasutus jms). Ebasportliku käitumise eest teeb treener hoiatuse ning hoiatust eirates on treeneril õigus väljakule mitte lubada.*
  • Riietusruumides asuvad kapid on kasutamiseks ainult treeningu ajal. Keskusest lahkudes tuleb veenduda, et isiklikud asjad on kaasa võetud ning keskusele tuleb tagastada kapi kaart/võti.
  • USTA Õpilane hoiab US Tennisekooli head mainet.
  • USTA Õpilane võistleb US Tennisekooli või SA US Tenniseakadeemia nimel.
  • USTA võistlejast Õpilane käib regulaarselt spordimeditsiinilises kontrollis ja seisab oma hea tervisliku seisukorra eest.

* Õpilase poolt koolile tekitatud varalise kahju hüvitab õpilane või tema vanemad (esindajad) õigusaktidega sätestatud korras. Väljakukatte rikkumise eest tuleb tasuda valuraha 100€.

USTA jälgib ja rakendab riiklike norme ja ettekirjutisi Covid-19 viirusnakkuse levikust tingituna.