KODUKORD

FORUS Spordikeskus Viimsi tenniseväljakute kasutamise KODUKORD alates 3.05.2021
KOHUSTUSLIK tutvuda enne väljakute alale minemist!

 • Haigusnähtudega isikutel ei ole lubatud keskuses viibida.
 • MASKI kandmise kohustus on keskuse kõikides avalikes ruumides, s.h riietusruumid. Maski ei pea kandma duširuumis ja väljakutel.
 • Kõikjal keskuses tuleb järgida 2+2 reeglit!
 • LUBATUD ON MÄNGIDA PAARISMÄNGU. PAARILISTE VAHETAMINE EI OLE SOOVITATAV.
 • SISEVÄLJAKUL võib samaaegselt viibida kuni 4 inimest.
  • Organiseeritud treeningu piirangut ei kohaldata spordialaliidu võistlussüsteemis toimuvale professionaalsele sporditegevusele sh Eesti täiskasvanute ja noorte koondiste liikmetele ja kandidaatidele ja riikliku õppekava järgsele tegevusele.
 • VÄLISVÄLJAKUL on lubatud organiseeritud grupitreening kuni 10 osalejaga sh juhendaja.
 • Vältida tuleb kätlemist, kallistamist ja muid otseseid kontakte.
 • Lõpeta treening 5 minutit enne broneeringu lõppu.
 • Ära sisene väljakule enne broneeritud mänguaja algust!
 • SISEVÄLJAKUTEL võib võistlusi korraldada ainult spordialaliidu võistlussüsteemis osalevate meistriliiga ja esiliiga sportlastele, professionaalsetele sportlastele ning Eesti täiskasvanute ja noorte koondiste liikmetele ning kandidaatidele (max 100 osalejat sh korraldajad). Pealtvaatajad ei ole lubatud.
 • VÄLISVÄLJAKUTEL võib võistlusi korraldada:
  • spordialaliidu võistlussüsteemis osalevate meistriliiga ja esiliiga sportlastele, professionaalsetele sportlastele ning Eesti täiskasvanute ja noorte koondiste liikmetele ning kandidaatidele (max 200 osalejat sh korraldajad). Pealtvaatajad ei ole lubatud.
  • harrastajatele (max 150 osalejat sh korraldajad) ilma võistluse eelse ja järgse kogunemiseta. Pealtvaatajad ei ole lubatud.
 • Mängija vastutab, et treeningu eelselt oleks käed desinfitseeritud ning treeningu järgselt saaks puhastatud kõik puudutatud pinnad (toolid, kohtunikupukk).
 • Väljakute eest arveldamisel palume eelistada maksekaardiga tasumist.
 • Riietusruumides tuleb järgida 25% täituvusnõuet ja kinni pidada hajutamise põhimõtetest. Saunad on piirangute perioodiks välja lülitatud.
 • Nõuete täitmise eest vastutab treeningu korraldaja (väljaku broneerija). Viiruse leviku tõkestamise meetme nõuetekohaselt täitmata jätmisel rakendatakse korrakaitseseaduse § 28 lõikes 2 või 3 nimetatud haldussunnivahendeid. Sunniraha maksimaalne suurus on 9600 eurot. Sunniraha, mille eesmärk on kohustada korralduses kehtestatud nõudeid, meetmeid ja piiranguid järgima ning tõkestada viiruse levikut, võib määrata korduvalt.
 • Kõik isikud, kes ei osale treeningutel (sh lapsevanemad) peavad siseruumides kandma maski.
 • Keskuse töötajatel on õigus kodukorra rikkujad viivitamatult keskusest ja väljakutelt ära saata

Kõikidel keskuse külastajatel on kohustuslik järgida Terviseameti poolt kehtestatud nõudeid.
KODUKORD ON JÄRGIMISEKS KOHUSTUSLIK!

Mõnusaid treening- ja puhkehetki!