Täiskasvanute tennisekool

Grupitreeningus osalemiseks täita sooviavalduse ankeet siin või kirjutada oma soovist krista@usta.ee.

Kuutasu

1 kord nädalas 140 € /1 tund (kuni neli inimest grupis)
1 kord nädalas 140 € /1,5 tundi (kuni kuus inimest grupis)

Lepingu sõlmimine ja lõpetamine

Kõikide USTA klientidega sõlmitakse leping. Grupitreeningutest loobumise korral tuleb kliendil sellest teavitada kirjalikult üks kuu ette.

Õppemaksu tasumine

Õppemaksu arve saadetakse kliendi e-posti aadressile hiljemalt 10. kuupäevaks.

Treeningust puudumine

Puudumisest tuleb teatada 48 tundi enne treeningu algust (krista@usta.ee) ja võimalused on järgmised:

a) üks treening jääb varusse ja klient saab kedagi teist asendada teisel päeval või
b) USTA vähendab arvet 29 euro võrra

Mõlemal juhul on eelduseks asendaja leidmine puudutud treeningusse.
Riiklikel pühadel treeninguid ei toimu kui pole teisiti kokku lepitud.