Õppemaks

Grupitreeningus osalemiseks Forus Spordikeskus Viimsis kirjutada oma soovist viimsi@usta.ee.

Kuutasu

1 kord nädalas 150 € /1 tund (neli inimest grupis)

2 korda nädalas 270 € /1 tund (neli inimest grupis)

Lepingu sõlmimine ja lõpetamine

Kõikide USTA klientidega sõlmitakse leping. Grupitreeningutest loobumise korral tuleb kliendil sellest teavitada kirjalikult üks kuu ette.

Õppemaksu tasumine

Õppemaksu arve saadetakse kliendi e-posti aadressile hiljemalt 10. kuupäevaks.

Treeningust puudumine

Kui puudumisest on teatatud 48 tundi enne treeningu algust (viimsi@usta.ee) ning on leitud puudujale asendusliige, siis jääb üks treening varusse ja klient saab kedagi teist asendada teisel täiskasvanute grupitreeningu päeval.

Riiklikel pühadel treeninguid ei toimu kui pole teisiti kokku lepitud.