Õppemaks

Grupitreeningus osalemiseks Forus Spordikeskus Viimsis kirjutada oma soovist viimsi@usta.ee.

Kuutasu

1 kord nädalas 180 € /1,5 tundi (neli inimest grupis)

Treener

5. kategooria treener Roland Kiil

Lepingu sõlmimine ja lõpetamine

Kõikide USTA klientidega sõlmitakse leping. Grupitreeningutest loobumise korral tuleb kliendil sellest teavitada kirjalikult üks kuu ette.

Õppemaksu tasumine

Õppemaksu arve saadetakse kliendi e-posti aadressile hiljemalt 10. kuupäevaks.

Treeningust puudumine

Kui puudumisest on teatatud 48 tundi enne treeningu algust (viimsi@usta.ee) ning on leitud puudujale asendusliige, siis jääb üks treening varusse ja klient saab kedagi teist asendada teisel täiskasvanute grupitreeningu päeval.

Riiklikel pühadel treeninguid ei toimu kui pole teisiti kokku lepitud.