USTA kodukord

USTA kodukord – mängija ja lapsevanema meelespea

SA US Tenniseakadeemia (USTA) on erahuvikool, mis pakub lastele ja noortele täiendavat tennisealast huviharidust ja võimalusi sportlikeks treeninguteks vastavalt väljatöötatud õppekavale.

USTA põhikirjas on välja toodud olulisemad eesmärgid, õppe-ja kasvatuskorraldus, vastuvõtmise, lõpetamise ja välja arvamise kord, Õpilaste õigused ja kohustused, õppemaksu kehtestamise ja vabastamise kord, struktuur ning muu asjaajamine. USTA põhikiri on leitav siin.

Lisaks tuleb meeles pidada järgmiseid USTA kodukorra punkte:

 • Õppe- ja treeningtöös osalemine toimub vastavalt tunniplaanile. Väljakule minek enne treeningaja algust on keelatud või reguleeritud treeneri poolt. Õiget treeningaega reguleerib väljakutele paigaldatud kell.
 • Iga õpilane kasutab treeningutel enda varustust (tossud, reket).
 • Lisaks toimub heaperemehelik USTA inventari, varustuse ja vara kasutus (proovireketid, pallid jms).*
 • Väljakule on lubatud minna ainult spetsiaalsetes mittemääriva tallaga sisejalanõudes (siseväljakud) või mittekahjustava tallaga välisjalanõudes (välisväljakud). Treeneril on õigus reegleid eirates väljakule mitte lubada.*
 • Õppe- ja treeningtöös tuleb järgida sportliku režiimi ja ausa mängu põhimõtteid, hoiduda spordieetikaga vastuolus olevast käitumisest ja tegevusest, kaasa arvatud sellest, mis võib kahjustada treenitust, tervist ja kehalist võimekust (sh doping, lõhkumine, ebatsensuurne sõnakasutus jms). Ebasportliku käitumise eest teeb treener hoiatuse ning hoiatust eirates on treeneril õigus väljakule mitte lubada.*
 • Riietusruumides asuvad kapid on kasutamiseks ainult treeningu ajal. Keskusest lahkudes tuleb veenduda, et isiklikud asjad on kaasa võetud ning keskusele tuleb tagastada kapi kaart/võti.
 • USTA Õpilane hoiab US Tennisekooli head mainet.
 • USTA Õpilane võistleb US Tennisekooli või SA US Tenniseakadeemia nimel.
 • USTA võistlejast Õpilane käib regulaarselt spordimeditsiinilises kontrollis ja seisab oma hea tervisliku seisukorra eest.

* Õpilase poolt koolile tekitatud varalise kahju hüvitab õpilane või tema vanemad (esindajad) õigusaktidega sätestatud korras. Väljakukatte rikkumise eest tuleb tasuda valuraha 100€.

Täiendavad kodukorra punktid Covid-19 viirusnakkuse puhangu ja piirangute ajal:

Vastavalt Vabariigi Valitsuse otsusele on alates 3. maist lubatud siseruumides individuaalaladel üksik- ja paarismäng ning välitingimustes 10+1 grupitreening.
Tutvu FORUS Spordikeskuses kehtivate kodukordadega siin.

 • Haigena või haigussümptomite ilmnedes trenni tulla ei tohi! Samuti tuleb koju jääda lähikontaktsena!
 • Maski kandmine meie keskuste avalikes siseruumides on kohustuslik. Lastel palume siseruumides maski kanda alates 12. eluaastast nii treeningule saabudes kui ka treeningult lahkudes (sh riietusruumides), alla 12. aastastele maskikandmise kohustust ei ole. Lisaks kannavad maske ka meie treenerid laste(grupi)trennide andmisel. Vajadusel saab ühekordse maski osta ka tennisekeskuse administratsioonist.
 • Iga treening lõpeb 5 minutit varem kui tavaliselt ning treeningutesse tohivad tulla ainult oma trennide lapsed – palume lastel väljakule tulla täpselt õigel ajal.
 • Väljakule võib siseneda ainult treeneri loal!
 • Igas meie majas on ohtralt desinfitseerimisvahendeid – palume neid julgelt kasutada nii treeningule tulles kui ka treeningult lahkudes.
 • Väljakutel on keelatud kätlemine, kallistamine ja muud lähikontaktsed olukorrad nii treeningkaaslaste, treenerite kui ka teiste inimestega.
 • Treeningul tuleb kasutatada isiklikku varustust (joogipudel, reketid jms).
 • Joogipudeleid teistega jagada ei tohi!
 • Võimalusel palume lastel trennidesse tulla täpselt ning lahkuda koheselt peale treeningu lõppu.
 • Palume lastevanematel treeninguid vaatama/keskustesse võimalusel mitte tulla. Keskustesse sisenemisel kehtivad kõigile 2+2 ning maskikandmise reeglid.
 • Kõikidel keskuse külastajatel on kohustuslik järgida ka Terviseameti poolt kehtestatud nõudeid!
 • Piirangute perioodil kasutame riiete vahetamiseks hajutatud süsteemi ning garderoobe palume mitte kasutada. Riietumise ja garderoobi info on saadetud kõikidele lastevanematele. Lisaküsimuste korral pöörduda USTA kontorisse.

Aitäh, et suhtud tõsiselt ja mõistvalt kõikidesse reeglitesse!