Head tavad

Golden Club fitnessklubi head tavad

 • Golden Club on klubi inimesele, kes väärtustab aega ja kvaliteeti, leidmaks läbi sportliku aktiivsuse keha ja vaimu harmoonia!
 • Golden Club pakub klientidele treenimiseks jõusaali, erinevaid rühmatreeninguid ning saunaga riietus- ja pesuruume kliendilepingus sätestatud tingimustel ning kehtivusaja piires.
 • Golden Clubis pakutavad teenused on mõeldud kasutamiseks klubiliikmetele ja ühekordse pääsme alusel klubi teenuseid kasutavatele isikutele. Klubis viibides on kõigil klientidel kohustuslik järgida klubi poolt kirjeldatud heade tavade põhimõtteid.
 • Golden Clubi liikmelisus on personaalne ja sissepääs on tagatud klubikaardi või ühekordse pääsme alusel konkreetsele isikule.
 • Treeningusse tulles riietuge vastavalt treeningu iseloomule, kandke sobivaid spordiriideid, sisetingimustesse mõeldud treeningjalatseid ning kasutage treeningrätikut.
 • Spaa üldkasutatavates ruumides palume kasutada ujumisriideid või katta keha saunalina.
 • Riietusruumides asuvad kapid on kasutamiseks ainult treeningu ajal. Klubist lahkudes jälgige, et olete isiklikud asjad kaasa võtnud.
 • Valveta jäetud asjade eest klubi vastutust ei võta.
 • Rühmatreeningutesse saab ennast eelregistreerida broneerimissüsteemi kaudu kodulehel või telefoni teel.
 • Treeningule mittesaabumisel palume vabastada broneering vähemalt 1 tund enne rühmatreeningu algust, informeerides klienditeenindajat telefoni või e-maili teel.
 • Palume kinnitada oma rühmatreeningu broneering hiljemalt 10 minutit enne rühmatreeningu algust. 10 minutit enne rühmatreeningu algust vabastame kõik kinnitamata jäänud broneeringud.
 • Rühmatreeningus osalemiseks võtke klienditeenindaja käest treeningpilet, mille palume anda treeningu alguses treenerile.
 • Kui klubiliige jätab 2 nädala jooksul 3 korral rühmatreeningusse tulemata, siis kaotab ta etteregistreerimise õiguse 2 nädalaks.
 • Personaaltreeningutes osalemiseks ja/või personaalse nõustamise saamiseks tuleb klubiliikmel ennast eelnevalt registreerida personaaltreeneriga ühendust võttes.
 • Golden Clubi jõusaalis on lubatud treenida (korrapääsmega või lepingulise kliendina) ja viibida lastel, kes on üle 14 aasta vanused ning lastel koos treeneriga vanuses 12-14 aastat.
 • Treeningul olles kasutage kõiki seadmeid ja vahendeid heaperemehelikult ning selleks ettenähtud otstarbel, vajadusel küsige nõu ja abi treenerilt.
 • Treeningu lõpus puhastage treeningvahendid selleks ettenähtud desinfitseeriva vahendiga ja asetage need tagasi oma kohale.
 • Klubi ruumides raseerimine, habeme ajamine ja juuste värvimine on keelatud.
 • Saunas õlide, mee, soolade ja muude kehahooldusvahendite kasutamine on keelatud.
 • Suhtuge sõbralikult teistesse klubiliikmetesse ja arvestage kaastreenijatega.
 • Turvalisuse tagamiseks on klubi üldkasutatavates ruumides (välja arvatud tualett-, pesemis- ja riietusruumid) videovalve.
 • Golden Clubi ruumidest tuleb lahkuda klubi sulgemise ajaks.
 • Ootame Golden Clubis treenijalt üldiselt aktsepteeritud käitumisnormide ja -tõekspidamiste järgimist.
 • Heade tavade vastu rängal eksimisel on klubil õigus nõuda tekitatud kahjude hüvitamist täies ulatuses ning lõpetada kliendileping klubiliikmega.

Mõnusat treenimist Golden Clubis!